Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie”

Zespół powstał w kwietniu 2012 r. obecnie tworzą go młodzi ludzie w wieku 16 lat i w tym składzie tańczą ze sobą od trzech lat. Działa przy Centrum Kultury Gminy Łapanów założycielem jest Dyrektor Centrum Kultury Michał Paszkot, a instruktorem Wioletta Nowojowska.

Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” został zorganizowany, aby pielęgnować i propagować piękno kultury ludowej i folkloru regionu krakowskiego. Stroje współfinansowano z Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

W 2013 oraz 2015 r. Zespół Pieśni i Tańca zdobył wyróżnienie na Małopolskim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Szczurowej w 2014 r. zajął II miejsce, a w 2016 roku III miejsce w kategorii Młodzieżowych Zespołów Regionalnych.

Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” prezentuje pieśni i tańce krakowiaków wschodnich. Repertuar zawiera min: krakowiaki, walczyki, polkę jadownicką i razówkę oraz warszawiankę. W swoim programie pojawia się sztajerek i polka „Ty moja dziewczyno”, dodatkowo repertuar wzbogacony jest mazurkiem oraz chodzonym i wszystko to wykonane jest przy akompaniamencie kapeli ludowej „Łapanowianie” w skład której wchodzą:

Akordeon – Dariusz Kruczek

Skrzypce prym – Maciej Grabacki

Skrzypce sekund – Wiktoria Fielek

Kontrabas – Szymon Ciszek

Trąbka – Hubert Limanówka

Klarnet – Szymon Węglarz


Fot. Bogusław Zdebski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Zakup strojów współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.