Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie”

Zespół powstał w kwietniu 2012 r, początkowo działając we współpracy z gimnazjum w Łapanowie. Obecnie Łapanowianie pozostają pod opieką  Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz ich instruktora Dyrektor CK -Wioletty Nowojowskiej.

Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” to młodzi ludzie w wieku od 16 do 23 lat, tańczący razem już od ponad 4 lat. Zorganizowani, aby pielęgnować i propagować piękno kultury ludowej i folkloru regionu krakowskiego.

Stroje krakowskie współfinansowano z Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Zespół Pieśni i Tańca wiele razy stawał na podium, zdobywając m. in. II miejsce w 2014 r. i 2019r. oraz III miejsce w 2016 i 2018r. na Małopolskim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Szczurowej. W latach 2018 i 2019 zespół otrzymał kolejno II i I miejsca na Małopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Bochni.

Łapanowianie prezentowali swoje umiejętności na terenie całej Polski, występując m. in. na Sobótkach Tczewskich oraz w Nowohuckim Centrum Kultury w 2019 roku, na świecie plonów w Przecławiu w 2018 roku, oraz w Zakopanem i Rabce Zdrój i w Żywcu w 2016r.
Ponadto ZPiT występuje na wielu lokalnych scenach – zarówno konkursowo jak i pokazowo.

Naszą kulturę Łapanowianie prezentowali również za granicą, biorąc udział w projekcie ze społecznością Balatonszarszo na Węgrzech.

Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” prezentuje pieśni i tańce Krakowiaków Wschodnich. Ich repertuar zawiera min: krakowiaki, walczyki oraz polki. Prezentują oni także tańce narodowe. Obecnie pracują nad repertuarem z regionu górali śląskich.

Facebook https://m.facebook.com/zpit.lapanowianie/?locale2=pl_PL

Instagram https://instagram.com/lapanowianie?igshid=124f6awre9ck5

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Zakup strojów współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.