Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś… – DK Łapanów

W dniu 6 stycznia 2020 r., w Uroczystość Trzech Króli, w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się doroczne kolędowanie pt. „Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi Dziś”. Przybyłych powitała dyrektor Centrum Kultury Wioletta Nowojowska oraz ks. Robert Anusiewicz – wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Łapanowie.Na scenie zaprezentowały się zespoły muzyczne, grupy kolędnicze, grupy wokalne, soliści oraz instrumentaliści. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek wykonywanych m.in. przez scholę „Perełki Niepokalanej”, dzieci z Publicznego Przedszkola w Łapanowie, dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Kobylcu, Chór Seniora, Warsztat Terapii Zajęciowej, Kapelę Ludową „Łapanowianie”, grupę wokalno-muzyczną MiRŚ, chór parafialny „GAUDIUM” z Łapanowa, chór parafialny z Kierlikówi, a także solistów,duety i instrumentalistów. Układy taneczne zaprezentowały dwie grupy mażoretek.
W przerwie między występami redakcja parafialnej gazetki Catholico wylosowała zwycięzców konkursu i wręczyła im nagrody,
Organizatorem koncertu było Centrum Kultury Gminy Łapanów wraz z Parafią Łapanów. Obecny był również wójt Andrzej Śliwa, który na zakończenie podziękował zarówno występującym, jak i organizatorom, za podtrzymywanie tradycji i serce włożone w wykonywane utwory. Wyraził również wdzięczność i uznanie wobec prowadzącej koncert Małgorzaty Mikołajek.
Tekst i zdjęcia – Mirosław Drożdż