Wyjątkowy gość z wizytą u seniorów – DK Sobolów

Comiesięczne spotkanie członków Klubu Seniora w Domu Kultury, które odbyło się 14 marca zaszczycił swoją obecnością starosta Powiatu Bocheńskiego Pan mgr Ludwik Węgrzyn. W sposób interesujący przedstawił „nasz powiat”, a szczególnie zaakcentował zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach w wielu dziedzinach, a zwłaszcza: w budownictwie, szkolnictwie oraz placówkach leczniczo – opiekuńczych. W dyskusji jaka wywiązała się podczas spotkania poruszono także sprawy: zagospodarowania budynku magazynu Kółka Rolniczego z sugestią o ośrodku rehabilitacyjnym dla seniorów, jak również osuwisk i regulacji odcinka rzeki Stradomki.
Na koniec spotkania seniorzy zastanawiali się nad godną formą uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.