Wójt Jan Kulig w plebiscycie na Wójta Małopolski 2012

Po raz 13. „Gazeta Krakowska” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zapraszają do wyboru najpopularniejszych gospodarzy małopolskich gmin i miast w Plebiscycie Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz Małopolski 2012. Do II etapu awansował Wójt Gminy Łapanów Jan Kulig, który w ubiegłym roku znalazł się wśród 10 laureatów plebiscytu. Etap II plebiscytu trwa od 5 do 26 października 2012 r. i obejmuje głosowanie na drukowanych w okresie od 5 do 19 października 2012 r. w dzienniku „Polska Gazeta Krakowska” kuponach do głosowania lub przez SMS.
Aby zagłosować na Jana Kuliga – Wójta Gminy Łapanów, należy wysłać SMS pod nr 72355 o treści W.13(koszt 2,46 zł z VAT) lub dostarczyć wypełnione kupony do Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 23 października br. (decyduje data wpłynięcia na ww. adres).