Święto chlebem pachnące – DK Sobolów

15 sierpnia przychodzi czas na wspólne świętowanie – czas dożynek parafialnych. Jak co roku pięknej oprawie dożynkowej towarzyszył barwny korowód, w którym brały udział dzieci z zespołu „Promyczki” , koła gospodyń wiejskich, delegacje z poszczególnych wiosek oraz Orkiestra Dęta Sobolów pod kierunkiem Stanisława Chmielka.

Podczas uroczystej Eucharystii, którą celebrował ks. Stanisław Jachym dziękowaliśmy Panu Bogu za zebrane plony składając dary w postaci chleba, owoców, kwiatów i pięknie wykonanych wieńców żniwnych. Po zakończeniu nabożeństwa na placu kościelnym ks. Proboszcz w obecności Wójta Gminy Łapanów – Andrzeja Śliwy rozpoczął obrzęd dzielenia się chlebem. Panie z kół gospodyń wiejskich oraz gospodarze Grabiny częstowali nie tylko wiejskim chlebem i masłem ale również tradycyjnym drożdżowym ciastem.

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność Paniom z KGW oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w kultywowanie tej pięknej tradycji dożynkowej. Na koniec życzymy aby zapach świeżego, wiejskiego chleba wszystkim nam towarzyszył. Szanujmy Go i szanujmy tych, dzięki którym Go mamy.