„Rzemiosło Beskidu Wyspowego” – DK Łapanów

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach i koncertach organizowanych w ramach projektu pn.”Rzemiosło Beskidu Wyspowego”. Organizatorem jest Pracownia Ceramiczna „NAstawKA” partnerami są Gmina Dobczyce, Gmina Raciechowice, GOKiS Wiśniowa, oraz CKGŁ.

W Łapanowie 17 LIPCA w Domu Kultury odbędą się warsztaty: garncarskie, teatralne, muzykowanie, śpiewy, a 31 lipca i 21 sierpnia koncerty.SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!!!Zapisy na stronie https://www.facebook.com/RzemiosloBeskiduWyspowego poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej.