Podsumowanie projektu „Małopolska Szkoła Tradycji” – DK Łapanów

W dniu 24 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Małopolska Szkoła Tradycji”. W ramach projektu utworzono w naszej jednostce Mateczniki Tradycji… – centrum edukacji tradycyjnej kultury ludowej, w którym organizowane były Warsztaty Tańca Ludowego dla dzieci i młodzieży oraz Mistrzowskie Warsztaty Taneczne w których mogła uczestniczyć Kapela Ludowa i Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie”.
Z programu skorzystało 50 uczestników. Dodatkowo w ramach projektu odbyły się konsultacje z etnografami, choreografami, a część zajęć prowadził mistrz choreograf zatrudniony przez MCK Sokół Pani Katarzyna Sidor -Serwinowska. Podczas uroczystego wręczenia Zaświadczeń dla uczestników obecni byli Wicedyrektor MCK Sokół Piotr Gąsienica , koordynator projektu Beata Rompała oraz Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa, Dyrektor Szkoły Podstawowej Dorota Twaróg, Proboszcz Parafii Łapanów Bogusław Zając, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łapanowie Agnieszka Trzos, Radny Paweł Stokłosa, Kierownik Publicznej Biblioteki w Łapanowie Janina Zając oraz Michał Paszkot. Projekt trwał 2,5 roku, zajęcia odbywały się raz w tygodniu dla każdej z grup i trwały 3 godz. Dziękujemy za zaangażowanie uczestników oraz rodziców podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu. Wyróżnieniem jest dla nas to, że młodsza grupa należąca do Matecznika z Kapelą Ludową będzie reprezentować nasz region Krakowiaków Zachodnich na uroczystej Gali podsumowującej projekt w MCK Sokół 13 marca.
Tekst – Wioletta Nowojowska
Zdjęcia – Mirosław Drożdż