Podsumowanie koncertu „Druga młodość 50+”

W dniu 30 października w Domu Kultury w Łapanowie nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu  pt. „Druga młodość 50 +”, który dofinansowany był ze środków Fundacji BGK w ramach  Generacja 5.0.

Projekt zakładał, że adresatami zadania były osoby w wieku 50+ z terenu gminy Łapanów, które wyrażały zainteresowanie udziałem w szeregu działań o charakterze edukacyjno – rozwojowym, a także stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których mogli ciekawie spędzać wolny czas, i po części  zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Kładliśmy nacisk na zdrowy tryb życia oraz promowaliśmy  aktywność fizyczną, stanowiącą fundament dobrego zdrowia i umożliwiającą zachowanie sprawności i samodzielności w zakresie samoobsługi w dłuższej perspektywie.

Podejmowane działania o charakterze edukacyjnym zamierzały do wzrostu umiejętności w zakresie wartościowego spędzania czasu wolnego oraz do mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania, a tym samym podnoszenia jakości życia.

Projekt miał charakter wieloaspektowy, obejmował różnorodną aktywność adresatów działań w zależności od potrzeb, możliwości i stanu zdrowia. Dziedzinami aktywności były m.in.:

–  zajęcia z aerobiku
– zajęcia z pilatesu
– zajęcia z nordic walking
– warsztaty  komputerowe
– warsztaty muzyczne
– warsztaty rękodzielnicze

Uczestnicy mogli wsiąść udział w wyjazdach do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie na spektakl teatralny „Księżniczka na opak wywrócona” oraz  na Film „Legiony” do Cinema City Bonarka w Krakowie. Wszystkie zajęcia odbywały się w Domu Kultury w Łapanowie z projektu mogło skorzystać 40 osób. Podczas podsumowania uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty, a na koniec spotkania wystąpiła Kapela Góralska „Harpagany”.