Informacja

Drodzy Państwo, w związku z nadzwyczajną sytuacją
w kraju i wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, że z dniem 16 marca br. Centrum Kultury Gminy Łapanów zawiesza wszystkie zajęcia
w ramach działalności Domów Kultury w Łapanowie,
w Sobolowie oraz w Tarnawie do odwołania.