O projekcie „Druga młodość 50 +”

Rozpoczynamy projekt adresowany dla seniorów pt. „Druga młodość 50 +”. Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji BGK w ramach  Generacja 5.0 i dla uczestników jest całkowicie bezpłatny.

Jakie są założenia projektu?
Projekt zakłada, że adresatami zadania będą osoby zaliczane do kategorii 50+ z terenu gminy Łapanów. Uczestnikami będą seniorzy, którzy wyrażają zainteresowanie udziałem w szeregu działań o charakterze edukacyjno – rozwojowym, a także stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których mogą ciekawie spędzać wolny czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Kładziemy nacisk na zdrowy tryb życia oraz promujemy aktywność fizyczną, stanowiącą fundament dobrego zdrowia i umożliwiającą zachowanie sprawności i samodzielności w zakresie samoobsługi w dłuższej perspektywie.

Podejmowane działania o charakterze edukacyjnym zamierzają do wzrostu umiejętności w zakresie wartościowego spędzania czasu wolnego oraz do mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania, a tym samym podnoszenia jakości życia. Projekt zakłada udział 40 osób.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Adresatami działań projektu są osoby wieku 50 lat i więcej (50+) z terenu gminy Łapanów.


Jakie działania przewidziano?
Projekt ma charakter wieloaspektowy, obejmuje różnorodną aktywność adresatów działań w zależności od potrzeb, możliwości i stanu zdrowia. Dziedzinami aktywności są m.in.: sport-rekreacja, turystyka, technologia informacyjna, kultura (film, teatr, muzyka), nauka
– aereobik
– pilates
– nordic walking
– kurs komputerowy
– zajęcia muzyczne
– rękodzieło

Przewidzianymi formami działań jest m.in.: wycieczka, spotkania integracyjno-towarzyskie w formie wyjazdu do:
– kina
– teatru

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci do projektu, oprócz przynależności do grupy wiekowej 50+?
Oczekujemy, że kandydaci do projektu będą  to osoby, które lubią uczyć się nowych rzeczy, mają rozwinięte umiejętności społeczne i są zmotywowane do działania.

Gdzie będą odbywały się zajęcia/ warsztaty ?
Wszystkie zajęcia będą odbywały się w Domu Kultury w Łapanowie.


Jak się zgłosić chęć udziału w projekcie?
Wystarczy się z nami skontaktować i poinformować nas o tym podając imię i nazwisko oraz nr. telefonu, wykorzystując jeden z dostępnych sposobów:
– Osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, odwiedzając nas w Centrum Kultury Gminy Łapanów (Dom Kultury w Łapanowie)
– Telefonicznie dzwoniąc pod numer: (14) 685 34 50.
– e-mailem pisząc na adres: kontakt@ck-lapanow.pl 

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do nas i spełniają w/w wymagania wezmą udział w procedurze rekrutacyjnej do projektu.