Łapanów na starej fotografii

W salce komputerowej Domu Kultury w Łapanowie można obejrzeć wystawę fotograficzną zatytułowaną „Łapanów i okolice na starej fotografii”. Wystawę przygotowali instruktorzy Domu Kultury w Łapanowie: Elżbieta Kukla i Marek Sobczyk.

Ich celem było zgromadzenie i zachowanie jak największej liczby starych zdjęć przedstawiających dawny Łapanów.
Akcję gromadzenia fotografii zapoczątkował Marek Sobczyk na swoim prywatnym profilu Facebook, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony mieszkańców. Zbieranie starych fotografii trwa nadal. Instruktorzy Domu Kultury zachęcają do udostępniania prywatnych archiwów.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż