Konkurs Palm – DK Sobolów

Niedziela Palmowa zajmuje w naszej tradycji szczególne miejsce, wiążą się z nią różne zwyczaje i obrzędy. Jednym z nich jest „Konkurs Palm”, który ma na celu zachęcić dzieci i młodzież do kultywowania tej pięknej, polskiej tradycji.
Szanowne jury w składzie: Radny Gminy Łapanów – Andrzej Śliwa i zarazem przewodniczący komisji, ks. Stanisław Jachym, Józef Mazankiewicz, sołtys wsi Sobolów – Stanisław Kufta oraz sołtysi poszczególnych wiosek przyznali nagrody od 1-10 miejsca oraz 17 wyróżnień. Bezprecedensowo wygrała palma mierząca 8,5 metra  wysokości, wykonana przez Stowarzyszenie „Nasz Kamyk”. Drugie miejsce zajęła palma Damiana Judki z Kamyka, z kolei trzecie miejsce palma Dawida Pilcha z Buczyny.
Trudno sobie wyobrazić konkurs bez nagród, dlatego jesteśmy wdzięczni Urzędowi Gminy w Łapanowie za pomoc w ich ufundowaniu oraz sponsorom, których sercom bliska jest idea podtrzymywania tradycji ludowych naszego dziedzictwa religijnego i regionalnego. Tak więc serdecznie dziękujemy: Ewie i Krzysztofowi Trzósło, Annie Bukowskiej-Bogacz, Ryszardowi Drożdżakowi, Andrzejowi Jeziorkowi, Marii Gajewskiej, Stanisławowi Rozum, Józefowi Mazankiewiczowi, Adamowi Soleckiemu, Krzysztofowi Kluba, Radzie Sołeckiej z Kamyka, Radzie Sołeckiej z Chrostowej oraz Radzie Sołeckiej z Sobolowa.