Konkurs Palm – DK Sobolów

Zgodnie ze staropolskim zwyczajem w Niedzielę Palmową odbywają się konkursy na najpiękniejsze i najwyższe palmy. Od wielu lat organizatorem Konkursu Palm jest Dom Kultury w Sobolowie. Celem jego jest podtrzymywanie zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm, jak również wykazania aktywności artystycznej.

Szanowne jury w składzie: Radny Gminy Łapanów i zarazem Przewodniczący Komisji – Robert Pietraś, ks. Stanisław Jachym, sołtys wsi Sobolów – Stanisław Kufta oraz sołtysi poszczególnych wiosek przyznali nagrody od 1 do 3 miejsca oraz 22 wyróżnienia. I miejsce zdobyła palma wykonana przez Stowarzyszenie „Nasz Kamyk”, II miejsce zajęła palma wykonana przez Natalię Skirło, z kolei III miejsce egzekwo zdobyli Damian Judka oraz Julia Kowalczyk.

Trudno sobie wyobrazić konkurs bez nagród, dlatego szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów, dzięki którym uhonorowaliśmy dzieci i młodzież tak licznymi nagrodami. Gorąco dziękujemy: Ewie i Krzysztofowi Trzósło, Ryszardowi Drożdżak, Annie Bukowskiej – Bogacz, Józefowi Mazankiewicz, Stanisławowi Rozum, Andrzejowi Jeziorek, Robertowi Pietraś, Elżbiecie i Adamowi Solecki, Stanisławowi Kufcie, ks. Stanisławowi Jachym, Lucynie Jaworskiej, Kindze Sternal, Marii Gajewskiej, Katarzynie Babicz, Radzie Sołeckiej z Kamyka na czele z sołtysem Marią Nalepa, Radzie sołeckiej z Chrostowej na czele z sołtysem Edwardem Klejdysz, zarządowi Koła PSL z Sobolowa.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wygranych nagród, z kolei ofiarodawcom z głębi serca dziękujemy za ich wspaniałą postawę.