Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej – DK Tarnawa

W dniu 08.02.2020 r. w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Spotkanie rozpoczęło się krótkim koncertem Strażackiej Orkiestry Dętej pod przewodnictwem kapelmistrza Pana Stanisława Pajora. Po odegraniu hymnu strażackiego rozpoczęły się obrady podsumowujące działalność w roku minionym. Serdecznie dziękujemy Straży Pożarnej  za wsparcie finansowe orkiestry przy zakupie trąbek i  umundurowania. Obiecujemy dalszą pracę nad rozwojem naszych talentów muzycznych.
 Miło nam oznajmić, że działalność społeczna naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej została doceniona i nagrodzona maskotkami.

Tekst i zdjęcia – Monika Weber