Kadra

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów
Wioletta Nowojowska

Głowna księgowa
Małgorzata Jaworska
Pracownik ds. kadr
Agata Piwowarczyk

Kierownicy Domów Kultury
Jadwiga Musiał – Dom Kultury Sobolów
Monika Weber – Dom Kultury Tarnawa

Instruktorzy
Kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej w Tarnawie – Stanisław Pajor
Starszy instruktor ds. plastyki – Elżbieta Kukla
Starszy instruktor ds. zajęć teatralnych – Piotr Musiał
Instruktor ds. tańca – Angelika Korda
Młodszy instruktor ds. zajęć rytmiczno-muzycznych – Katarzyna Kuchnik
Młodszy instruktor ds. zajęć muzycznych – Stefan Chyrc
Młodszy instruktor ds. animacji – Ilona Hirniak

Pracownik gospodarczy
Celina Tabak