Jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich ks. Iwana Cabaj – Sobolów

W niedzielę 30 maja przeżywaliśmy wspaniały jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich ks. Iwana Cabaj.

Punktem kulminacyjnym obchodów tej radosnej rocznicy była uroczysta suma, której przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Jachym wspólnie z Jubilatem. Na zakończenie Eucharystii delegacje z wspólnot działających przy parafii złożyły księdzu Iwanowi gratulację, podziękowania i najlepsze życzenia. Do życzeń dołączyli się także członkowie zespołu dziecięcego „Promyczki” działającego przy Domu Kultury w Sobolowie.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy tak pięknej rocznicy i życzymy aby Bóg bogaty w miłosierdzie obdarzył Jubilata wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Matka najświętsza otaczała swą matczyną opieką. Szczęść Boże