Jubileusz 20-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej w Tarnawie

28 sierpnia 2021 Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy obchodziła Jubileusz 20 lat  pracy artystycznej. Łapanowski rynek wypełnił się zaproszonymi gośćmi oraz rodzinami i przyjaciółmi członków orkiestry.

W trakcie koncertu z rąk Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Piotra Dziurdzi i Prezesa Fundacji Promocji i Rozwoju Gminy Łapanów, Pana Patryka Paszkota orkiestra otrzymała flet poprzeczny i puzon suwakowy, na których zakup pozyskano środki z projektu „Małopolskie Orkiestry Dęte”. Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Fundację Promocji i Rozwoju Gminy Łapanów.

Również w poprzednich latach orkiestra pozyskiwała fundusze na zakup instrumentów i strojów galowych, dzięki Urzędowi Gminy Łapanów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie.

Do życzeń i gratulacji dołączyli: Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego p. Ryszard Drożdżak, Wójt Gminy Łapanów p. Andrzej Śliwa i Przewodnicząca Rady Gminy p. Celina Jacewicz. Podczas uroczystości wyróżniono poprzednich kapelmistrzów: Pana Jana Ziemiańskiego, Pana Marka Sobczyka, Pana Marka Suchonia i obecnego kapelmistrza – Pana Stanisława Pajora.

Przez 20 lat działalności w szeregach orkiestry przewinęło się 93 instrumentalistów i oraz mażoretki. Każdy jubilat przybyły na łapanowski rynek 28 sierpnia otrzymał pamiątkowy dyplom i statuetkę. Podczas koncertu odkurzono karty historii. Nie jednej osobie zakręciła się łezka w oku.

Członkowie orkiestry to amatorzy, w różnym wieku, o różnej profesji, aktywni zawodowo, studenci, uczniowie. Jak dalej potoczy się Ich historia? Wierzymy, że mimo szybkiego tempa życia, znajdą czas na próby i realizację muzycznych pasji. Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu.

Resztę wieczoru mieszkańcom umilali muzycy z Grupy B.L.U.E.