IV Piknik Rodzinny w Tarnawie

Dnia 02.06.2018r. w Szkole Podstawowej w Tarnawie odbył się IV Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców, Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski. Wśród licznych atrakcji publiczność mogła zobaczyć występy przygotowane przez nasz Dom Kultury: dziecięce zespoły taneczne „Hulaj – Hop”, „Iskierki”, kabaret „Amulet” oraz popisy wokalne solistów. Program artystyczny zaprezentowali również uczniowie Szkoły Podstawowej: przedszkolaki wspaniale śpiewały i tańczyły, a starsi uczniowie zorganizowali recital piosenki angielskiej. Piknikowi towarzyszyło miasteczko strażackie zorganizowane przez OSP Tarnawa, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w posługiwaniu się wężami gasząc fikcyjny pożar, pokaz karate z Raciechowic, zespół taneczny z Gdowa” DANCEOMANIA”, a także kiermasz ciast i lokalnych specjałów tarnawskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, w której główną nagrodą był rower oraz sportowe konkurencje rodzinne.
Rodziny z przyjemnością obejrzały swoje pociechy na scenie a młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.