Informacja

Szanowni Państwo. W związku z otwarciem Centrum Kultury Gminy Łapanów z dniem 1 czerwca 2020 r.prosimy o zapoznanie się z procedurami wewnętrznymi  oraz zasadami postępowania w czasie epidemii COVID-19 w Centrum Kultury Gminy Łapanów.

 Po zapoznaniu się z poszczególnymi dokumentami,  prosimy o wypełnienie zgody rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych w Domach Kultury podpisania i odesłania go na adres: kontakt@ck-lapanow.pl

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łapanów

Procedury bezpieczeństwa w Centrum Kultury Gminy Łapanów dotyczące przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych w Domach Kultury

Komunikat dla uczestników zajęć

Prosimy o dostosowanie się do w/w wytycznych. Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie wg tygodniowego harmonogramu, który zostanie opublikowany na stronie www.ck-lapanow.pl oraz w dalszym ciągu on-line, aby każdy uczestnik mógł skorzystać z naszej oferty.