„Historia jest historią ludzkich sumień” – podsumowanie wystawy w Łapanowie

Przez cały październik w Łapanowie można było oglądać wystawę „Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie przez Polskę w okresie dążeń niepodległościowych” opowiadającą o ważnych wydarzeniach z historii Polski, mających znaczenie z punktu widzenia budowania polskiej państwowości i tworzenia wspólnoty obywatelskiej w okresie 1918-1989, którą uzupełniają znaczące momenty z życia Jana Pawła II, fragmenty jego homilii, przemówień i listów odnoszących się do historycznych wydarzeń.

Serdecznie dziękujemy Wojewodzie Małopolskiemu za udostępnienie Nam stacjonarnej wystawy, która poruszyła wiele serc i pozwoliła mieszkańcom Gminy Łapanów przypomnieć sobie lub poznać wiele chwil ważnych dla naszego kraju i tożsamości narodowej każdego z nas.

Dziękujemy również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im.  Jana Pawła II w Łapanowie za udostępnienie sali wystawowej, w której od 1 do 31 października można było zwiedzać wystawę. Z wartości, które przedstawiała, skorzystały wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Łapanów. Wystawę udostępniono również szerszemu gronu widzów podczas Koncertu Uwielbienia – 17 października na łapanowskim rynku.

Wystawę można również oglądać w wersji online na stronie Niepodległa.gov.pl