Dożynkowe świętowanie – DK Sobolów

Jak co roku pięknej oprawie dożynkowej towarzyszył barwny korowód, w którym brały udział zespoły działające przy Domu Kultury, koła gospodyń wiejskich, delegacje poszczególnych wiosek oraz kapela ludowa na czele ze Stanisławem Chmielkiem. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas również: Wójt Gminy Łapanów – Andrzej Śliwa wraz z małżonką, Dyrektor CKGŁ – Wioletta Nowojowska wraz z mężem, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Łapanowie – Jan Kulig z małżonką, Sołtys wsi Sobolów – Stanisław Kufta oraz gospodarze pozostałych sołectw. Podczas Eucharystii, którą celebrował ks. Stanisław Jachym, o. Wiesław Ciemięga oraz dk. Szczepan Wajda dziękowaliśmy Bogu za zebrane plony, składając dary w postaci chleba, owoców, warzyw, kwiatów i pięknie wykonanych wieńców żniwnych. Po Mszy św. dziękczynnej na placu kościelnym przy dźwiękach ludowej kapeli nastąpił obrzęd dzielenia się chlebem. Panie z kół gospodyń wiejskich oraz gospodarze Grabiny częstowali nie tylko wiejskim chlebem, masłem, smalcem, ale także tradycyjnym drożdżowym ciastem. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w kultywowanie tej pięknej tradycji dożynkowej. Na koniec życzmy sobie nawzajem, aby w każdym rodzinnym domu nie zabrakło na stole chleba – tego najważniejszego symbolu dożynek. Szanujmy Go i szanujmy tych, dzięki którym Go mamy.