65 lat OSP Sobolów

65 lat to piękny jubileusz, szkoda, że ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii tegoroczne obchody nie mogły przebiegać według dotychczasowego ceremoniału. Mimo to naszym Jubilatom   należą się ogromne podziękowania za pracę na rzecz ochrony życia i mienia ludzkiego, a także za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy każdego dnia.
Jednostka OSP Sobolów w swojej 65-letniej działalności wielokrotnie niosła pomoc potrzebującym zarówno na terenie Sobolowa jak i na terenie gminy, dlatego w tym ważnym dniu należą się im słowa uznania i szacunku. Niech dowodem naszej wdzięczności będą prace dzieci, do których obejrzenia serdecznie zapraszamy.
Mała prośba – Drodzy Strażacy po ustaniu epidemii mamy nadzieję, że zaprosicie nas na tego słodkiego, jubileuszowego torta. Gorąco Was pozdrawiamy.